#persempra Persempra na YouTube Persempra na Instagramie Persempra na Facebooku
Home > Aktualności > 13.05.2017 / 13:02

13.05.2017 / 13:02

Targi Meble Polska 2017 – Marco i ala

Mi?dzy 14 a 17 marca Mi?dzynarodowymi Targami Pozna?skimi rz?dzi?a bran?a meblarska. Znani w ca?ym kraju producenci mebli prezentowali swoje najbardziej topowe kolekcje. Genialny design i ?wietna atmosfera sprawi?y, ?e pozna?skie hale odwiedzi?o tysi?ce zainteresowanych, zar?wno w?a?cicieli salon?w meblowych, architekt?w, mi?o?nik?w aran?acji wn?trz oraz klient?w.
My r?wnie? mieli?my okazj? wzi?? udzia? w tym wydarzeniu, zamieniaj?c niepozorn? kawiarni? w Persempra Cafe – miejsce, gdzie mo?na napi? si? pysznej w?oskiej kawy, odpr??y?, a tak?e porozmawia? o tkaninach. Frekwencja przeros?a naszej oczekiwania, a zainteresowanie tkanin?, kt?ra na plamy ma jedn? odpowied? „NON PROBLEMA” by?o niesamowite. To zas?uga r?wnie? naszych ambasador?w- jedynego, s?usznego polskiego W?ocha Marco i jego dziewczyny Ali, kt?rzy przez te kilka dni umilali go?ciom czas.

Specjalnie odcinki serialu ?Non problema? z targ?w znajdziecie na naszym Youtube

Lista aktualności