#persempra

Jak udržovat

Zdjęcie w tle

Nano Stop System

Nano Stop System je vysoce pokročilá technologie, založená na nanočásticích, které nedovolí pronikání rozlitých tekutin do vláken, a umožňuje snadné odstraňování veškerých suchých skvrn. Výhoda technologie spočívá v tom, že jsou jednotlivá vlákna opatřena nano úpravou před jejich použitím pro výrobu látky. Výsledkem je mnohem dokonalejší ochrana látky, která umožňuje pohodlné používání sedacího nábytku.

Je nutné brát v úvahu, že tak jako všechny každodenně používané látky jsou i ty potahové vystaveny špíně a prachu. Proto je nutné o ně náležitě pečovat, nejlépe vysávat každý týden.

PERSEMPRA CLEANING ACADEMY