Súkromie

Persempra.com patrí ITALVELLUTI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością so sídlom Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie.
Prečítajte si naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré sme zaviedli, aby sme zaistili bezpečnosť vašich osobných údajov. Vysvetlíme vám, aké údaje zhromažďujeme, ako ich spracúvame, na aký účel osobné údaje. Pamätajte, že používanie stránky znamená úplný súhlas s pravidlami stanovenými v zásadách ochrany osobných údajov.
Ak nesúhlasíte s našimi zásadami ochrany osobných údajov, nepoužívajte stránku.
V zásadách ochrany osobných údajov používame nasledujúce pojmy:
Webová stránka – persempra.com webová stránka
Osobné údaje – údaje ako meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa a ďalšie údaje, ktoré umožňujú identifikáciu danej osoby.
Údaje – iné údaje, ktoré zhromažďujeme, ale v súvislosti s ktorými nemôžeme bez použitia nadmerných prostriedkov vykonať proces identifikácie osoby, ktorej sa týkajú.
Spracúvanie osobných údajov – ide o činnosti, ktoré vykonávame na osobných údajoch, ako je ich zhromažďovanie, zaznamenávanie, uchovávanie, spracovanie, zmena, zdieľanie a vymazanie.
Otázku ochrany osobných údajov upravuje všeobecné nariadenie EÚ o ochrane údajov (GDPR) a zákon o ochrane osobných údajov.

1. Osobné údaje
Pri používaní webovej stránky môžete byť požiadaní o poskytnutie niektorých svojich osobných údajov vyplnením kontaktného formulára alebo inak.
Osobné údaje, ktoré budete musieť poskytnúť pri vypĺňaní kontaktného formulára, sú vaše meno, priezvisko a e-mailová adresa. Použijú sa na zodpovedanie otázky položenej vo formulári. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale ich neposkytnutie zabráni použitiu formulára.
V prípade, že sa na webovej stránke pravidelne objavujú iné formuláre, napr. o účasti v súťaži, budete vždy informovaní o rozsahu, účele zhromažďovania osobných údajov, o tom, ako uplatniť právo na kontrolu, úpravu alebo vymazanie osobných údajov.
Keď nám poskytnete svoje osobné údaje, automaticky sa stávame ich Správcom a plníme povinnosti, ktoré správcovi ukladá zákon.

2. Účel a čas spracúvania osobných údajov
Vaše osobné údaje budú spracúvané tak dlho, ako to bude potrebné na dosiahnutie účelu ich spracúvania, t.j. na poskytnutie informácií, vyriešenie problému alebo uspokojenie nárokov.

3. Súhlas
Vaše údaje spracúvame iba s vaším súhlasom alebo ak to umožňuje zákon. Súhlasíte kliknutím na tlačidlo Súhlasím v správe týkajúcej sa obsahu súhlasu.

4. Vaše práva týkajúce sa ochrany osobných údajov
Pamätajte, že môžete:
a) kontaktovať nás za účelom získania informácií o tom, aké osobné údaje o vás máme a ako sa používajú;
b) priebežne aktualizovať a opravovať vaše osobné údaje;
c) odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov, ako aj požiadať o úplné alebo čiastočné vymazanie týchto údajov. To však môže mať za následok stratu vašej schopnosti používať funkčnosť webovej stránky. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré bolo vykonané pred jeho odvolaním.
d) požadovať prenosnosť osobných údajov.

Pamätajte, že ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov porušuje GDPR, vždy môžete využiť možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu.

5. Prenos údajov
V niektorých situáciách môžeme preniesť alebo zdieľať vaše osobné údaje s inými subjektmi (pozri bod 6). Vaše osobné údaje neprenášame ani nezdieľame, ak si to neželáte. Prenášame alebo sprístupňujeme ho iba vtedy, ak ste na to vopred súhlasili alebo ak to povoľujú ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.

6. Ochrana osobných údajov
Záleží nám na bezpečnosti vašich osobných údajov v súlade s povinnosťami uloženými zákonom. K osobným údajom používateľov webovej stránky majú prístup iba oprávnení zamestnanci alebo oprávnené osoby podieľajúce sa na prevádzke webovej stránky. Oprávnené osoby sú povinné uchovávať tieto údaje v prísnom utajení a zabrániť prístupu neoprávnených osôb.

7. Facebook Pixel a Google Analytics
Údaje zhromažďujeme aj na štatistické a marketingové účely pomocou služieb Facebook Pixel a Google Analytics.
Facebook Pixel je kód umiestnený na našej webovej stránke.
Údaje získané pomocou Facebook Pixel používame na propagáciu a propagáciu našich produktov tým používateľom Facebooku, ktorí sa o ne skutočne zaujímajú.
Útržok kódu Google Analytics nainštalovaný na našej webovej stránke.
Údaje získané pomocou služby Google Analytics používame na štatistické účely na poskytovanie lepšieho a lepšieho obsahu, zlepšovanie funkčnosti našich webových stránok a prípravu reklám, ktoré lepšie spĺňajú očakávania našich zákazníkov.
Údaje zhromaždené v súvislosti s používaním technológií Facebook Pixel a Google Analytics budú spracované po dobu potrebnú na ich analýzu a marketingové použitie.

8. Informácie o súboroch cookie
Pre pohodlie používateľov internetu webová stránka používa súbory cookie a podobné technológie, m.in. na prispôsobenie webovej stránky potrebám používateľov a na štatistické účely.
Cookies – sú malé textové informácie odoslané webovým serverom a uložené na strane používateľa (na pevnom disku určuje miesto uloženia webový prehliadač). Parametre súborov cookie umožňujú, aby informácie v nich obsiahnuté čítal iba server, ktorý ich vytvoril. Váš počítač sprístupní informácie obsiahnuté v súboroch cookie iba webovej stránke, z ktorej pochádzajú. Súbory cookie sú navrhnuté tak, aby umožnili serveru zapamätať si jednotlivé informácie o relácii vášho internetového pripojenia.
Na našej webovej stránke používame nasledujúce typy súborov cookie:
a) Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré zostávajú v zariadení používateľa až do odhlásenia z webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). Súbory cookie relácie používame z technických dôvodov, napr. na umožnenie lepšej navigácie na webovej stránke, aby sme používateľom internetu umožnili upraviť svoje preferencie týkajúce sa používania webovej stránky.
b) Trvalé súbory cookie zostávajú v zariadení používateľa po dobu uvedenú v parametroch súborov cookie alebo kým ich používateľ manuálne neodstráni. Súbory cookie tohto druhu sa ukladajú na pevný disk používateľa, aby sa určilo, ktorí používatelia sú na stránke noví a ktorí sa vracajú.

Ak si neželáte, aby sa súbory cookie ukladali vo vašom počítači – trvalé alebo súvisiace s reláciou – môžete súbory cookie vo svojom prehliadači zakázať.
Zakázanie súborov cookie však môže ovplyvniť plné fungovanie webovej stránky. Pamätajte tiež, že zakázanie súborov cookie vo vašom prehliadači ovplyvní fungovanie súborov cookie na všetkých ostatných webových stránkach, ktoré navštívite.

9. Otázky pre nás
Ak máte otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, zásad ochrany osobných údajov, kontaktujte nás písomne na nasledujúcu adresu: italvelluti@italvelluti.pl alebo pomocou formulára na webovej stránke. Môžete tiež použiť tradičnú poštu a poslať list na adresu: ITALVELLUTI Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Brzezna 495, 33-386 Podegrodzie.

11. Zmeny zásad ochrany osobných údajov
Vyhradzujeme si právo vykonať zmeny v zásadách ochrany osobných údajov. O týchto zmenách vás budeme informovať na webovej stránke. Preto vám odporúčame pravidelne kontrolovať novinky v Zásadách ochrany osobných údajov.