#persempra Persempra na YouTube Persempra na Instagramie Persempra na Facebooku

HCHO free

Na liście chemicznych środków pomocniczych dla przemysłu włókienniczego znajduje się ponad 7 tysięcy preparatów. Niektóre z nich, zwłaszcza te, które nie są wystarczające mocno związane z włóknami, mogą być w pewnych warunkach uwalniane i przedostawać się do organizmu człowieka.

Jednym z takich środków jest formaldehyd, szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu, nie tylko w włókiennictwie. Formaldehyd (metanal, aldehyd mrówkowy) o wzorze HCHO, to organiczny związek chemiczny, pierwszy w szeregu homologicznym aldehydów. W produkcji tkanin ma zastosowanie jako środek sieciujący – wpływa on na właściwości fizyczne produktu, stabilizując jego wymiar.

Powoduje, że tkanina się nie gniecie, nie zbija, nie kurczy, nie rozciąga, ma szlachetniejszy chwyt. Może on również wpływać na jakość wybarwienia i stabilność koloru. W zależności od stężenia, rodzaju kontaktu i wielu innych czynników, formaldehyd na organizm człowieka może działa? drażniąco, toksycznie, alergizująco, mutagennie i rakotwtrczo.

Oznaczenie produktu znaczkiem „HCHO free” informuje o tym, że produkt jest wolny od formaldehydu.