#persempra

HCHO free

Na seznamu chemických přípravků určených pro textilní průmysl se nachází více než 7 tisíc preparátů. Některé z nich, zvláště ty, které nejsou dostatečně pevně vázány na vlákna, mohou být v určitých podmínkách uvolňovány, a tak se dostávat do lidského těla.

Jedním z takových prostředků je formaldehyd, který je široce používán nejen v textilním průmyslu, ale i v jiných průmyslových odvětvích. Formaldehyd (methanal, aldehyd kyseliny mravenčí, HCHO) je organickou chemickou sloučeninou, první v homologické řadě aldehydů. Při výrobě tkanin se používá jako síťovadlo, protože stabilizací rozměrů ovlivňuje fyzikální vlastnosti produktu. Díky němu se tkanina nemačká, nezachytává, nesráží ani neroztahuje a je na dotyk ušlechtilejší. Může mít rovněž vliv na kvalitu a stálost barev. V závislosti na koncentraci, typu kontaktu a mnoha dalších faktorech může mít formaldehyd na lidský organismus dráždivý, toxický, alergický, mutagenní a karcinogenní účinek.

Označení výrobku značkou „HCHO free“,  znamená, že výrobek formaldehyd neobsahuje.