Właściwości tkanin obiciowych Persempra

청결, 내구성, 안전 - 비 문제!

Jaka tkanina obiciowa jest najlepsza?

페르셈프라 직물의 매개 변수

Kupując meble tapicerowane chcemy by służyły nam długo, były wytrzymałe i długo zachowały piękny wygląd. Dlatego tak ważne jest, aby dobrać odpowiednią tkaninę obiciową. We wzornikach możemy zauważyć parametry, które pomagają ocenić jej jakość, wytrzymałość i odporność na niektóre czynniki. Trzeba jednak umieć je odczytać, aby móc wybrać tę najlepiej dostosowaną do własnych potrzeb.

그래서 우리는 개별 매개 변수가 무엇을 의미하는지, 그리고 우리가 다루는 직물을 읽는 방법을 설명합니다.

상징

tkaniny łatwoczyszczące Persempra

나노 정지 시스템 기술

NANO STOP SYSTEM, to nowoczesna, zaawansowana technologia oparta na nanocząsteczkach, utrudniająca wnikanie w tkaninę tapicerską rozlanych płynów oraz pozwalająca skutecznie usuwać z niej wszelkiego rodzaju plamy suche, nawet te zaschnięte. Stosując odpowiednie sposoby czyszczenia i konserwacji tkaniny łatwo i szybko pozbędziesz się ze swojej kanapy plam z wina, długopisu, kawy, tłustego sosu, a nawet sadzy. Dzięki temu długo będzie ona wyglądała jak nowa, a Tobie pozostanie błogi relaks w przyjemnej, domowej atmosferze.

상징

tkanina obiciowa łatwoczyszcząca Persempra

HCHO 프리(포름알데히드 프리)

포뮬러 HCHO를 사용한 포름알데히드(메탄, 포름알데히드)는 사용 중 왜곡을 방지하여 원단을 안정시키는 유기 화학 화합물이다. 농도에 따라, 접촉의 종류 및 기타 많은 요인에 따라, 포름알데히드는 인체에 자극적, 독성, 알레르기, 돌연변이 및 발암성일 수 있다. 고객의 건강에 대한 우려에서, 우리는 포름알데히드가 페르셈프라 직물의 생산에 사용되지 않는다고 결정하고, 높은 품질은 다른, 안전한 방법을 통해 얻을 수 있습니다.

EN 1021-1의 요구 사항을 충족 (난연성)

주거용 건물에서 화재의 가장 흔한 원인 중 하나는 남은 담배 꽁수입니다. Persempra 직물은 EN 1021-1 표준의 요구 사항을 충족, 빛나는 담배인 화재의 근원에서 점화의 가능성을 확인하는 긍정적 인 테스트를 통과했다. 폴란드의 아파트와 단독 주택은 난연성 기준에 부합하는 가구를 사용할 의무가 없지만, 페르셈프라는 이러한 점에서 고객의 안전에 대해서도 관심을 가지고 있습니다.

요청에 따라 EN 1021-2에 따라 페르셈프라 원단을 생산할 수 있으며, 즉 성냥화염에 상응하는 화재 원으로부터 점화에 내성이 있다.

Najtrwalsze tkaniny obiciowe - Persempra

직물의 내마모성
- 마틴데일 테스트 (ISO 12947-2:2000)

높은 내마모성이 있는 원단을 구입할 때, 집중적으로 사용되는 장소에서 문지르지 않을 것이라는 보장이 있습니다. 표시등이 높을수록 직물의 내구성이 뛰어납니다. 그러나, 가구의 정상적인 가정 사용7 일 주, 3,000 마틴 데일 주기사용 연도의 동등한 것으로 가정 된다는 것을 알고 가치가있다. 즉, 30,000 사이클 이상의 강도를 가진 직물은 적절한 유지 보수 및 청소 규칙을 준수하면서 물론 문제없이 약 10 년 동안 우리에게 봉사해야합니다.

tkanina tapicerska łatwoczyszcząca

필링에 직물의 저항
(ISO 12945-2:2002)

필링은 단순히 일반 의류 면도기로 쉽게 제거 할 수있는 작은 공의 직물의 표면에 자연 형성이지만, 구입 할 때이 현상에 직물의 저항의 정도를 볼 가치가있다. 페르셈프라는 매우 높은 필링 저항을 가진 직물로서 확실히 좋은 선택입니다.

tkaniny obiciowe łatwoczyszczące marki persempra

마찰에 얼룩의 저항
(EN ISO 105-X12:2005)

마찰에 염색의 저항의 시험은 직물의 경향 또는 염색의 부족을 보여줍니다 – 일상 적인 사용 하는 동안 매우 귀찮은 기능, 우리의 옷가구의 실내 장식에서 염료의 전송 귀착 될 수 있습니다. PERSEMPRA는이 테스트에서 매우 높은 점수, 그래서 당신은 가구를 실내 장식하는 것이 좋아하는 옷장을 파괴 할 것이라고 걱정할 필요가 없습니다.

빛에 착색의 저항
(EN ISO 105-B02:2013)

빛에 대한 색 저항의 연구는 햇빛 (UV)의 영향하에서 색상을 잃는 직물의 경향, 즉 인기있는 퇴색을 보여줍니다. 빛의 영향으로 퇴색한 패브릭은 원래의 캐릭터를 잃고 미학적으로 만족스럽지 않습니다. 가정용 PERSEMPRA 원단을 선택함으로써 편안함뿐만 아니라 높은 미학에 초점을 맞춥니다.

기호 에 대해

상징
핸드 워시
상징
최대 30°C 세척
상징
최대 110°C의 온도에서 철
상징
최대 150°C의 온도에서 철분
상징
다림질하지 마십시오
상징
염소를 사용하지 마십시오.
상징
회전하지 마십시오.
상징
부드럽게 건조 깨끗한
상징
똑바로 세워진 자세로 건조